RCPT Quiz


  1. ช่วงเวลากิจกรรม 25, 26 เมษายน 2562 7.00 -24.00 น. และ 27 เมษายน 2562 เวลา 7.00 - 13.00 น.
  2. คำถาม 15-20 ข้อ/วัน (กำหนดเวลาทำชุดละ 30-40 นาที)
  3. ผู้ที่ได้คะแนนสะสมตลอดระยะเวลากิจกรรมสูงสุดจะได้รับ Ipad เป็นของรางวัล คะแนนรองลงมาอีก 5 ลำดับได้รับตำราวิชาการเป็นของรางวัล
  4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในรายการ Breakthroughs in internal medicine 2019 วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.45-14.30 น.
  5. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแจกรางวัลเฉพาะผู้ที่อยู่ในรายการนี้เท่านั้นGo on top