RCPT Check Registration

 
รหัสลงทะเบียน :

reg.code xxxx *โปรดกรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

เลขใบประกอบวิชาชีพ :

*โปรดกรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
*หากช่อง user reg.code ของท่าน ขึ้นต้นด้วย “2xxx“ โปรดกรอก password จากอีเมลที่ท่านได้รับจากราชวิทยาลัยฯ

สำหรับผู้ลงทะเบียน onsite&online หลังจากท่านได้รับอีเมล ซึ่งราชวิทยาลัยฯ นำส่ง password ให้แก่ท่านแล้ว มีระยะเวลารอคอยเข้าระบบ log in ของ mobile app ประมาณ 2-3 นาที